< Start || Du är här: Bildspel + Business as usual + BBC om Finans-Gamar

Finans-Gamar

Ett exempel: finansbolaget "Donegal" försökte få ut över 50 miljoner dollar för skuldpapperen som de köpte för 3 miljoner dollar.

1978: Kommunistregimen i Rumänien ger ett lån till Zambia, 15 miljoner dollar till att köpa rumänska traktorer.

1999: Under två decennier sker ingen avbetalning. Gam-fonden Donegal International erbjuder Rumänien 3 miljoner dollar för att ta över lånet och driva in detta.

2002: Donegal diskuterar med Zambia regeringen, som accepterar att lånet ska betalas.

2005: När betalning inte sker, vänder sig Donegal till brittisk domstol där man hänvisar till tidigare överenskommelse. Dock har lånesumman ökat, inräknat omkostnader och ränta, till 55 miljoner dollar.

2007: Brittisk domstol beslutar till Donegals fördel, dock stryks omkostnader och ränta. Zambia åläggs att betala 15,5 miljoner dollar. Parterna enas om en avbetalningsplan.

2008: Avbetalning sker till Donegal enligt överenskommen plan, samtidigt som Sverige årligen skjuter till närmare 100 miljoner kronor direkt till Zambias statsbudget.

För Donegal som krävde 55 miljoner blev detta trots jämkningen en bruttovinst på 12,5 miljoner dollar. Detta motsvarar 5,6% årlig ränta istället för begärda, giriga 10,2%

En allvarlig effekt av gamfondernas giriga agerande är att regeringar i länder som är beredda att fortsätta ge fattiga, högt skuldsatta länder skuldlättnader kan bli tveksamma, om de inte skapar ökade resurser till skolor, sjukvård, vägar och vattenförsörjning utan i stället gör ett antal aktieägare och anställda i gamfonder ännu rikare.

- -

En allvarlig effekt av de s.k. gamfondernas giriga agerande är att regeringar i länder som är beredda att fortsätta ge fattiga, högt skuldsatta länder skuldlättnader kan bli tveksamma, om de inte skapar ökade resurser till skolor, sjukvård, vägar och vattenförsörjning utan i stället gör ett antal aktieägare och anställda i gamfonder ännu rikare.

Titta på BBC-youtube om gamfondbolag, Del 1 och Del 2:

Del 1 visas nedan och > Del 2 här [^]

 


Uppdat.. 2013-05-18 ||  Länka gärna till oss på www.RainbowEdu.se || meddela oss @RainbowEdu.se till: info
"In all our deliberations we must consider the impact of our decisions on the next seven generations" - from the Great Law of the Iroquois Constitution