< Start || Du är här^ Länkar + Globala protester + Globalt perspektiv

Globalt perspektiv

(enl. Stefan Jonsson DN 2005)

Vilken är globaliseringens motkraft? Antiglobalisering? Protektionism? Nationalstat? Alla dessa svar saknar verkan. Världen bildar en gång för alla ett sammanhängande globalt system. Därför måste även protesterna organiseras i global skala.

Den indiska kulturteoretikern Gayatri Spivak myntade i mitten av 1990-talet ett annat ord för att beteckna globaliseringens motkraft: "globe-girdling", som bokstavligen betyder "glob-gördlande". Hon föreställde sig en gördel av människor som omsluter planeten och skyddar den mot rovdrift. Jag undrar om hon inte hade Vandana Shiva i åtanke.

I bifogad artikel skildrar Shiva kraftmätningen mellan det stora läskedrycksbolaget och Indiens gräsrötter. Coca-Cola-fabrikerna i delstaten Kerala förbrukar så mycket vatten att brunnarna i byarna sinar. Därtill släpper de ut giftiga avfallsprodukter. Naturen utarmas till den grad att den i längden inte kan frambringa annat än Coca-Cola och Fanta - läskande drycker, det ska medges, särskilt i Indiens värme, men olämpliga som födoämne och knappast så oundgängliga att hela landsändar bör ödeläggas för att producera dem.
Likväl hotar detta att ske i Indien, om inte befolkningen säger stopp. Shiva beskriver konflikten så att vi ser de globala sammanhangen som knyter samman dessa lokala strider med liknande strider på andra platser, till exempel Sverige.

Shiva är en fysiker, aktivist och författare baserad i Dehradun, Uttar Pradesh. Hon är en av förgrundsfigurerna i den ekofeministiska rörelsen. Hennes arbete sker på många fält och olika nivåer. Hon utarbetar alternativa matförsörjningssystem styrda av lokala producenter och konsumenter. Hon motarbetar den biokemiska industrins patent på genetiskt material. Hon hjälper bönderna att lägga upp egna fröbanker.

Hon skriver böcker som påverkar utvecklingstänkandet i hela världen. I många år har hon också varnat mot att hugga ned mangroveskogarna som kantar Sydasiens strandlinjer för att anlägga räkodlingar och turistanläggningar, eftersom det gör kustsamhällena sårbara för tsunamivågor.
Läs mer av Vandana...

Jag intervjuade henne för några år sedan i Köpenhamn och har sällan mött någon där fackmannakunskap och karisma sammansmält till en så helgjuten personlighet. Shiva sa att hennes livsuppgift var att bekämpa den nya världsordningen, där eliternas girighet får styra en hel värld.

 


Uppdat.. 2012-02-02||  [an error occurred while processing this directive]