< Start || Du är här^ Länkar + Business as usual + MNFs-etik

MNFs-etik

 

Regeringen 'driver' Sverige som ett multinationellt företag med försäljningskontor [läs ambassader] i ett stort antal länder och med en fundamentalistisk tro på att experternas tekniskt-vetenskapliga, målinriktade rationalitet kan lösa alla problem över våra 'dumhuvuden och att frågor som faller utanför dess domän bara kan bli föremål för tyckande.

Därför anser jag att det är viktigt NU att alla stora mediaDrakar och bolagsDinosaurier avslöjas i all sin omnipotens genom lokalt och globalt nätverksarbete på gräsrotsnivå.
De stora hierarkiskt organiserade bolag och banker, med årsbudgetar större än många länders nationalbudget, urholkar vår demokrati. Även om några av dessas före detta och gentemot aktieägarna duktiga ledare hoppar av och konverterar sin rikedom i filantropiska projekt så fortsätter de genom fusioner (läs kannibalism) allt större överlevande 'dinosaurierna' och 'drakarna' sin framfart.

De avslöjanden om JAS GRIPEN INTERNATIONALs partner BAE's miljonmutor via laglösa offshore-företag som Red Diamond med hemliga konsultkontrakt inlåsta i obemannade företag som NovelMight i Genève, Schweiz förvånar mig inte. Nu är andra stora svenska företag misstänkta for stora mutbrott via Valurex i schweitz. Läs mer om detta helt normala MNF-beteende och hur demokratin sätts ur spel: The Golden Rule och köpta politiker och forskare.

Jag är gammal nog att under 60- och 70-talet ha erfarit psykopaters maktkamp inom storföretaget, dess kartell-liknande globala marknadsdelning och intresse för hemliga kontrakt samt rutinmässig budgetering av s.k. konsultarvoden på ca 5% av totala offertsumman. Dessutom har jag arbetat och rest i södra Afrika och sett storföretagens hänsynslösa exploatering, ibland inom ramarna för biståndsprogrammen.

Men, som sagt, de globala nätverken som arbetar för fred och uthållig utveckling är många. Och en global proteströrelse behövs nu för att störa de stora MNF's som har resurser för lobbying och mutor till politiker och forskare. Här några exempel:

BolagsDinosaurie1: Coca-Pepsi i Indien, 3 citat från DN 2005

BolagsDinosaurie2: SKANSKA i Amazonas, citat från Miljömagasinet 2007

Gam-fonder för riskkapital med höga vinstförväntningar.

Det mest stimulerande och hoppingivande jag stött på är David Kortens bok "The Great Turning", och tillhörande studiehandledning [^] för ett möjligt och nödvändigt paradigmskifte där han säger "Creating a mature society, however, requires leadership by people of a mature consciousness" -- där han beskriver 5 viktiga steg i utvecklingen till en mogen, ansvarsfull och inkluderande medvetenhet -- a five-stage map (min översättning finns under Vägen)

 


Uppdat.. 2013-12-19||  [an error occurred while processing this directive]