< Start || Du är här^ Länkar + Globala protester + Vandana Shivas kamp

Vandana Shivas kamp

Vandana Shiva vill skydda mångfalden  (enl. DN 20 mars 2005)

 

Född 1952 i Dehradun, Uttar Pradesh.

Utbildade sig till kärnfysiker och doktorerade på avhandlingen "Hidden Variables and Non-locality in Quantum Theory" vid Western Ontario-universitetet i Kanada.

Sedan 1982 grundare och ledare för forskningsstiftelsen för vetenskap, teknologi och ekologi i Dehradun som specaliserar sig på frågor om biologisk mångfald, intellektuell äganderätt av genetiskt material, långsiktigt hållbara odlingssystem, vattenfrågor och bevarandet av andra allmännyttiga resurser.

Grundade 1991 Navdanya, en nationellt omfattande rörelse som syftar till att främja biologisk mångfald, och i synnerhet vad gäller inhemska fröer och utsäde.

 

Ett urval av Shivas böcker:

Skydda eller skövla? : patent, etik och nykolonialism, Ordfront 2003 

Krig om vattnet : plundring och profit, Ordfront 2003 

Staying Alive: Women, Ecology, and Survival in India, 1988 

The Violence of the Green Revolution: Third World Agriculture, Ecology and Politics, 1991 

Ecofeminism, med Maria Mies, 1993 

Stolen Harvest: The Hijacking of the Global Food Supply, 2000

> Lyssna på Vandana här


Uppdat.. 2012-03-17||  [an error occurred while processing this directive]