< Start || Du är här^ Länkar + Business as usual + Vem dödade elbilen?

Vem dödade elbilen?

TEXT TOBIAS JANSSON

År 1996 började elbilar (elCamino) dyka upp på vägarna i Kalifornien. De var tysta, snabba och sexiga. De kördes av stjärnor som Mel Cibson och Tom Hanks. Tio år senare är de totalt försvunna. Utraderade. Inte ett spår finns kvar.

STÄDERNA I KALIFORNIEN har USA:s sämsta luft med smog som fått dokumenterade konsekvenser för människors hälsa. Till följd av detta kom i början av 1990-talet ett radikalt beslut som innebar att om bilföretagen skall tillåtas fortsätta sälja bilar måste en viss procent av försäljningen utgöras av bilar utan utsläpp. Denna procent skulle ökas etappvis. General Motors reagerade blixtsnabbt och lyckades få elbilen EV i produktion på några få år. Den första elbilen från ett stort företag på nästan hundra år var en ingenjörs- och designmässig uppvisning. Bilarna leasades ut, mottogs väl och fick snabbt efterföljare som Honda EV Plus, Ford Think och Toyota RAV4 EV. Laddstationer började byggas runt om i Kalifornien.

Men någonting hände. Starka krafter bör jade arbeta mot beslutet om bilar med noll-utsläpp. Den 24 april 2003 röstade California Air Resources Board för att riva upp det. Kort därefter återkallade General Motors alla EV1 och bilarna försvann spårlöst. Men EV1 hade en hängiven beundrarskara i sina tidigare förare som gjorde allt för att få klarhet i bilarnas öde. En tid senare fann en helikopterburen entusiast bilarna på GM:s område i öknen i Arizona – skrotade. Även de andra tillverkarna återkallade och bokstavligen makulerade sina elbilar.

“Who Killed the Electric Car’? är en klassisk nordamerikansk dokumentär som med bakgrundsfakta och intervjuer med nyckel- personer söker reda ut vilka ekonomiska, politiska, tekniska och individuella intressen som ledde fram till avrättningen av elbilen. Vilka var de skyldiga? Konsumenterna? Bilföretagen? Batteritillverkarna? Oljebolagen? Tillverkarna av bränslecellsbilar/vätgas? De Kaliforniska myndigheterna? Bush och regeringen? Svaret som ges är att alla dessa aktörer förutom batteritillverkarna var skyldiga.

Mest häpnadsväckande är förstås att GM gjorde allt för att döda sin egen produkt. De körde annonskampanjer som verkade mer avskräckande än lockande, sålde sin del i ett batteritillverkande företag som hade bättre batterier än de som satt i EV1 till Chevron Texaco och stödde den lobby som hade som mål att få de Kaliforniska myndigheternas beslut om bilar med nollutsläpp upphävt. Redan i december 1999 tog General Motors EV ur produktion. En månad senare köpte de groteska monster-SUV:en Hummer som de marknadsförde stenhårt. Vi vet alla hur det gick. Där fanns pengarna på kort sikt, inte i EV1.

TANKARNA GÅR TILL den svenska oljekomissionen, ledd av Göran Person och författa ren och miljödebattören Stefan Edman, vars syfte var att utreda hur Sverige kan bli kvitt oljeberoendet. All heder åt deras arbete och förslag men under en och en halv timmas dragning på Ekocentrum i Göteborg förra hösten nämns överhuvudtaget inte elfordon som ett alternativ för persontransport. En mycket kunnig man reser sig i publiken och påtalar detta – och blir närmast nertystad av Edman. Vilka ekonomiska och politiska intressen tillåts styra den svenska diskursen? Extra intressant blir det om vi riktar blicken västerut: 1 Norge rullar elbilarna idag in på bred front, infrastruktur med laddstationer är under uppbyggnad i Oslo och två inhemska elbilstillverkare förser marknaden med flera intressanta modeller. 1 detta perspektiv blir det lite knasigt att tala om att elbilar inte fungerar i Sverige på grund av de stora avstånden, vilket är brukligt.

På Amazon säljs “Who Killed the Electric Car?” i paket tillsammans med Al Gore’s “An Inconvenient Truth”. Två obekväma sanningar. Frågan är om inte den sanning som av slöjas i ”Who Killed the Electric Car?” slår hårdare, i alla fall för en europeisk publik. Klimatförändringarna har, handen på hjärtat, funnits i våra medvetanden i tiotalet år. Men att det tillverkats snabba, funktionsdugliga och dessutom sjukt snygga elbilar i USA under 90-talet som av dunkla anledningar tagits ur produktion, återkallats och skrotats var något som i alla fall elCamino var helt ovetande om.

“Who Killed the Electric Car?” är ett stycke skrämmande nutidshistoria. Återstår endast att hoppas att historien ger alla inblandade i mordet på elbilen fel.
--
Filmen finns på DVD: Who Killed the Electric Car? Chris Paine, USA 2006

 


Uppdat..2012-02-02|| [an error occurred while processing this directive]