< Start || Du är här^ Länkar + Globala protester + Vi är de 90 procenten

Vi är de 90 procenten.

ETC, 2 februari, 2012

Det är skrämmande att se bilder av hur rika de rika är i USA eller Italien eller kanske rentav Grekland när man samtidigt får se hur illa ställt det är för dem som betalar krisen. Så hur är det i Sverige?

Kanske är utvecklingen annorlunda i ett Sverige där finansministern talar om ”ansvar” och där regeringen skäller ut bonussystem och oroas vid överdriven girighet. Nja. Sverige är nog ett land som många andra.

Tittar vi på den inkomst människor har kvar efter skatter och bidrag – det heter disponibel inkomst – så får vi följande bild över utvecklingen

Står och stampar

90 procent av svenska folket har nästan stått still i 30 år. Skattesänkningar har gett några procent mer i plånboken men jämfört med andra står man och stampar på i stort sett samma fläck.

De kommande nio procenten däremot har varit med om en roligare resa. Deras inkomster har mer än fördubblats. Det här handlar om människor inom medie- och PR- industrin, mellanchefer, högre tjänstemän, riksdagspolitiker och många inom finansmarknaden.

Växande klyftor

De riktigt rika, den där sista procenten, har faktiskt haft 30 år av fantastisk ökning av den disponibla inkomsten. De har visserligen genomgått flera kriser, men hela tiden kunnat gå vidare från en högre nivå. De är vinnare i samhället och tar totalt hela tolv procent av alla inkomstökningar – fast de bara är en procent av folket.

De 90 procenten (som rent matematiskt borde ha 90 procent av inkomstökningarna om vi levde i ett jämlikt samhälle) får nöja sig med 65 procent. Inkomstklyftan mot de rikaste ökar med andra ord. Den minskar inte.

Så Sverige är ett land där en liten, liten elit skott sig på alla andra bekostnad. Och samtidigt ett land där en tiondel som har makten över ordet och organisationer och demokratin, det man brukar kalla ”samhällsdebatten”, fått det så pass mycket bättre att det aldrig blivit någon riktig diskussion om den absurda utvecklingen.

Inte riktigt 99

Så vi kanske inte är 99 procent som drabbats av den nya avreglerade ekonomins utveckling. Men väl 90 procent.

Johan Ehrenberg och Sten Ljunggren ETC januari 2, 2012


Uppdat.. 2012-09-29||  Länka gärna till oss på www.RainbowEdu.se || meddela oss @RainbowEdu.se till: info
"In all our deliberations we must consider the impact of our decisions on the next seven generations" - from the Great Law of the Iroquois Constitution