< Start || Du är här: Vägen + Sköt din hälsa + SUDOKU hjärntrim

SUDOKU hjärntrim

- enligt Wikipedia och Sudoklue.

 

Sätten att lösa sudoku är många, så det gäller att hitta den metod som passar lösaren bäst. I svårare sudoku måste man använda flera olika metoder för att komma fram till lösningen.

Här är min "Turbometod" för oss pensionärer, när minnet blivit för kort :-(

Givet spelreglerna för Sudoku: Alla rader med 9 celler, vågräta och lodräta rader ska innehålla en osorterad serie siffror: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Varje box med 9 celler ska också innehålla alla siffror: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Endast EN lösning är möjlig.

Cellmarkeringarna syftar till att effektivisera sökandet efter säkera kandidater till varje cell. Det finns tre typer av markeringar; litet streck, cirkel eller punkt. Se positionerna i cellenbiiden nedan.

Det får endast finnas två eventuella kandidater för samma siffra i en box att markera med ett litet streck. Om det händer att det blir två lika par eller sk. tvillingpar, t.ex. 2/3 och 2/3 i två celler i en box, så hänvisas övriga kandidater till resten av cellerna i boxen. Och om detta gäller två celler i rad i boxen så hänvisas de övriga kandidaterna till samma rad i två andra boxar.

Sedan har det visat sig att det även underlättar att markera en så kallad villkorad kandidat i två boxar i rad med en pytteliten cirkel med samma placering i cellen som streckmarkeringarna, dock endast om det bara finns två eventuella kandidater i den raden. Då kan det hända att det på samma rad råkar bli ett tvillingpar, men i olika boxar. Då hänvisas de övriga kandidaterna till resten av cellerna i samma rad.

En liten prick får användas till max tre eventuella kandidater i en box, – faller en av tre bort så blir det två streckmarkeringar istället.

Det är bra att kunna radera överblivna och onödiga markeringar. Det blir tydligare då, annars kan du kryssa det onödiga strecket Använd en så kallad korsordspenna eller friktionspenna. Med friktions­penna kan du även börja om från början efter att du raderat allt med ett strykjärn. Och, – med dåligt minne behöver du inte köpa nytt Sudokuhäfte; om du lägger häftet i 100o ugn en kort stund :-)

KOM IHÅG Streckmarkering: Max två lika kandidater per box. Cirkelmarkering: Max två lika kandidater per box. Punktmarkering: Max tre lika kandidater per box.

Här finns ett exempel (med facit) från "www.Tankesport.se” att lösa:

Ladda ned min "Turbometod" här

_________________________________________________________

Du kan också fördjupa dig i lösningsmetoderna enl websidan: Sudoklue för att lära dig steg för steg -- från nybörjare till geni. Där finns även möjligheten att köpa programmet som kan både lösa och skapa Sudoku's enl bilden nedan.

_________________________________________________________

Eller så kan du använda mitt enkla Excel-program, som kräver självständig analys och har sk 'auto fill in pencil marks' för möjliga kandidater och sk 'pencil mark elimination', samt sk 'backtrack'-möjlighet ifall du har varit tvungen att gissa och det visar sig att du valt fel kandidat.

Det är ett standard EXCEL-kalkylblad (med macrostyrning) där du kan öppna inbyggda pussel eller klicka in dagens tidningspussel. Där finns analysverktyg som hjälper dig att upptäcka säkra och möjliga placeringar utan att du behöver papper och penna. Om du vill fortsätta med ett papper för att slippa datorn kan du skriva ut Sudoku'n med kvarvarande kandidater, uppförstorat på ett A4-blad .

Ladda ned mitt excel-kalkylblad mySudoku.xls.  (206kB) Nu med tydligare rutnät. Eftersom kalkylbladet styrs av underliggande makrokod, så måste du tillåta makroaktivering genom att först öppna ett nytt kalkylblad och välja 'Tools' och under 'Options' välja fliken 'Security' där du klickar på knappen 'Macro Security...' och väljer 'Security Level = Medium'. När du efter detta kör "mySudoku.xls" väljer du 'Enable Macros'.
Det finns 27 uppgifter, som du inte behöver 'klicka' in, i ett tillhörande kalkylblad  27sudoku.xla (126kB).

Du kan ladda ned båda bladen i zip-filen mySudoku.zip (98 kB)


Såhär ser spelet ut när du valt uppg. 5 och klickat in alla 53 gröna rutor korrekt.
(liten röd hörn-triangel-markering visar att det finns info med muspekaren)

 

- och om du tröttnat på Sudoku, så prova Othello-1 och Othello-2 efter nedladdning av: othello.zip ( 314kB två versioner)

ELLER LÖS DITT OLÖSTA SUDOKU HÄR: http://www.sudokusaviour.com/

 


Uppdat.. 2016-10-12 ||