< Start || Du är här: Pengar + Inledning

Inledning

För att förstå sambanden mellan begreppen: ekonomi, försörjning och pengar krävs att vi går till botten med ett felaktigt tänkande som vi uppfostrats i och kanske hållit för sant under hela vårt liv. Kanske har du som jag anat att något inte stämmer, men inte haft tid eller möjlighet att granska och ompröva. Denna text hoppas jag kan hjälpa till att skapa en synvända.

Fritz Schumacher säger ungefär så här i sin bok Litet är vackert: När vi är riktigt små har vi ingen möjlighet att värdera informationen som kommer oss till del. Vi absorberar omvärldens 'sanningar' och det läggs en grund, eller byggs en struktur inom oss, som vi framledes tänker igenom. Strukturen formar alltså våra tankar. Denna grundläggande struktur består av vår kulturs värderingssystem och är sedan i vuxen ålder mycket svår för oss själva att se. "Det vore som att ögat såge sig självt", säger Schumacher.

Dagens ekonomiska system verkar både motsägelsefullt och svårbegripligt för de flesta. Tidningar, radio och TV har återkommande ekonominyheter och andra ekonomiprogram, ändå är det få som tycker sig förstå hur vår ekonomi fungerar och det är svårt att urskilja meningsfulla mönster i den ekonomiska politiken. Varför måste allt privatiseras? Varför måste jobben flytta utomlands – eller arbetskraften flytta in, när vi vill ha 'full sysselsättning' i Sverige? Varför varierar priserna på bostadsmarknaden så mycket, är det bra? Hur är det möjligt med evig tillväxt på en planet som inte växer? Hur kan det egentligen fattas något som pengar – pengar är ju nästan bara siffror, eller?

 

Läs dessa fyra artiklar:

Vad är Ekonomi?
-- som en lång artikel   > HÄR
-- eller som en e-bok   > PDF

Vad är Pengar?
-- som en lång artikel   > HÄR
-- eller som en e-bok   > PDF

Vad innebär Ränta?
-- som en lång artikel   > HÄR
-- eller som en e-bok   > PDF

Problemet är Lösningen!
-- som en lång artikel  > HÄR
-- eller som en e-bok   > PDF

 


Uppdat.. 2013-11-28 ||  Länka gärna till oss på www.RainbowEdu.se || meddela oss @RainbowEdu.se till: info
"In all our deliberations we must consider the impact of our decisions on the next seven generations" - from the Great Law of the Iroquois Constitution