< Start || Du är här: Kontakt + Vilka är vi + och varför denna hemsida?

och varför denna hemsida?

Med vår hemsida vill vi bidra med inspiration och information på tre sätt:

Marianne

"För att gå framåt i rätt riktining, måste vi veta var vi befinner oss just nu. Vi måste förstå den verklighet vi lever i, även om den är oönskad. För att förstå behöver vi granska de underliggande myter och maktsträvanden som lett fram till det orättvisa och destruktiva ekonomiska system som vi har idag. Hoppet är en ny ekonomisk ordning, anpassad till naturlagarna och människor verkliga behov. Vägen dit är ökad medvetenhet, samarbete i grupper, lokalt och globalt."

I texterna Vad är ekonomi? Vad är pengar? och Hur fungerar räntan? beskrivs det ekonomiska systemets funktion, hur pengar "skapas" och hur de "förökar sig". Här finns också exempel på alternativa penningsystem som utmanat världens centralbanker och förslag på hur vi kan göra i stället. LETS och Räntefria banker t.ex J.A.K. i Sverige. Texterna är pedagogiska och lättförståeliga. Hon författar själv, där inget annat anges.

Läs mer > Marianne

Dagfinn

- med många års erfarenhet från storföretag och biståndsarbete redovisar globaliseringens villkor och hur de transnationella (läs övernationella) företagen agerar i verkligheten - den som vi i Sverige inte ser direkt. Mutor, mord och slavarbete är inga nyheter för den som sökt information utanför den vanliga "nyhetsförmedlingen". Det vi kanske tror är att övergående misstag kommer att rättas till.

De globala nätverken för miljön och protesterna mot miljöförstöringen är omfattande och många. Tag därför del av innehållet i länkarna som jag sammanställt under Länkar_sidor och gå med - - - och blir det för jobbigt så koppla av med lite Sudoku eller Othello emellanåt - härifrån.

Läs mer > Dagfinn

Omvandling / Transition

En ny ekonomisk ordning kräver ett individuellt ansvar hos var och en av oss. Vi, som två sökare, vet att hindren / rädslan också finns inom oss själva. Så småningom kommer vår hemsida att berätta mera om vägar till djupare självinsikt, som i sin tur leder till större möjlighet att agera för en positiv förändring.

Upp^

 


Uppdat.. 2012-02-02||  Länka gärna till oss på www.RainbowEdu.se || meddela oss @RainbowEdu.se till: info
"In all our deliberations we must consider the impact of our decisions on the next seven generations" - from the Great Law of the Iroquois Constitution