< Start || Du är här: Vägen + Var aktiv + Eko-mångfald

Biologiskt och ekonomiskt mångfald.

(...som jag klippt ur Inter Press Service News Agency (IPS) - which is a comunication institution with a global news agency at its core, - raises the vooices of the South and civil society, - brings fresh perspective on developement and globalisation, - tells the story underneath.)

Vi har alla hört om hur en potatis-sjukdom var orsaken till den stora hungersnöden på Irland mellan 1845 och 1852. Men vad är sambandet mellan hunger och näringslära, och den biologiska mångfalden? Jo, biologisk mångfald kan upprätthålla ett stort antal arter och sorter, och detta kan garantera att vi har tillräckligt med mat och förhindra svält, vilket visade sig då den potatis som odlades i hela Europa mellan 1845 och 1852 var mycket homogen (och är fortfarande - med stora monokulturer) eftersom den härstammade från några prover som anlände till Spanien från "Nya världen". I Irland blev potatisen snart den grundläggande basfödan, vilket leder oss till den händelse som bäst illustrerar betydelsen av biologisk mångfald.

När phytosphora-svampen dök upp i Europa förstördes alla potatis-anläggningar i Irland och i resten av Europa, vilket ledde till det som senare blev känd som den "europeiska svälten". Denna svält orsakade dödsfall enbart i Irland på mellan 1,5 och två miljoner människor. Många fler miljoner tvingades flytta. Denna potatis-sjukdom drabbade nästan hälften av europas befolkning.

Lösningen fanns då i Latin Amerika, där de var förvånade över att finna potatis av alla färger: violett, blå, röd, orange, gul, formad som en korkskruv, cylindrisk, ovala, etc. I denna enorma mängd fanns ett stort antal resistenser dolda, bland dem en sort som var resistent mot phytosphora-svampen. Genom korsbefruktning av de resistenta växterna med europeiska kommersiella sorter, infördes de resistensbärande generna, och det europeiska problemet var löst. Biologisk mångfald är viktigt för buffertkapacitet mot oväntade förändringar och för att förhindra framtida svältkatastrofer.

Moderna sorter och hybrider har en begränsad genetisk bas. Det är farligt i händelse av en epidemi. Till exempel 30 procent av vete i världen kommer från endast en förälder och 70 procent kommer från en totalt sex föräldrar. Under 1970-talet i USA förstörde en epidemi mer än hälften av produktionen av majs, som alla härstammade från samma hybrid. Lösningen hittades i en liten mängd majs i regionen Chiapas i södra Mexiko. De "rika" i USA överlevde med hjälp av de "fattiga" jordbrukarna i södra Mexiko.

Idag kan en stor hungersnöd i världen hända eftersom matproduktionen har en mycket dålig genetisk grund, och att det är brist på alternativt genetisk material,- och detta gäller även för oss människor, som räddar folkgrupper när en sjukdomspandemi slår till! Det beror på det faktum att alla människor inte är genetiskt lika. Exakt samma sak som för potatisen, så kan en hel befolkningsgrupp klara sig - på grund av mångfalden, eller vad forskarna kallar en "stor genetisk bas".

-- mitt tillägg:
Enligt Lietaers uppfattning gäller detta även för våra ekonomiska system, som räddar lokalsamhällen när bankpandemin slår till! Lokala och parallella valutor, som inte är ihopkopplade med någon bank, gör att på liknande sätt som för potatisen, så kan lokalsamhällen med lokala pengar fortsätta fungera. Det förutsätter att lokalsamhället har en mångfaldig sammansättning av verksamheter, som inte är alltför beroende av omvärlden. På månge ställen i världen pågår något som kallas 'Transition Towns", en förändring av infrastrukturen och invånarnas medvetenhet om vikten av mångfaldig självförsörjning av både varor, tjänster och penningsystem.
 

Läs mer om Lietaers analys:

www.lietaer.com/images/JapanCC_2003.pdf

och om Transition Towns:

www.transitiontowns.org/TransitionNetwork/TransitionNetwork

och vad dom unga idag bloggar om:

http://coolaner.nu/ och http://matbluffen.blogspot.com/

 


Uppdat.. 2012-02-02||  Länka gärna till oss på www.RainbowEdu.se || meddela oss @RainbowEdu.se till: info
"In all our deliberations we must consider the impact of our decisions on the next seven generations" - from the Great Law of the Iroquois Constitution