< Start || Du är här: Vägen + Var aktiv + Vad är ekobyar

Vad är ekobyar?

Så här säger Dr Robert J Rosenthal, professor i filosofi, Hanover College

På global nivå finns det idag ett allt mer akut behov av positiva modeller som visar på en livskraftig och hållbar, mänsklig och planetarisk framtid. Ekobyar är en sådan modell för att utforska en hållbar livsstil, inte bara avseende miljön utan även socialt, ekonomiskt och andligt.

Ekobyprinciper kan tillämpas både på städernas och landsbygdens miljöer, i industrialiserade och icke-industrialiserade länder. De behandlar behovet av deltagande i mänsklig skala och vårdar och skyddar den naturliga miljön samtidigt.

Ekobyar kan vara samhällen med stark och levande sociala strukturer, som förenas av gemensamma ekologiska, ekonomiska, sociala och andliga värden. De arbetar då med den enkla principen att inte ta mer från jorden än man ger tillbaka, och arbetar medvetet för att successivt minska sina ekologiska fotavtryck.

Ekobyarna återställer och hyllar de fyra elementen och deras sammanlänkade processer i naturen och i människorna.

De gör detta genom att fokusera på:

» lokal livsmedelsproduktion

» ekologiskt byggande

» förnybar energi

» minskar materialutnyttjande och återvinner avfall

» kooperativ, social ekonomi

» allomfattande beslutsprocesser

» kulturella och andliga mångfald

» integrerad helhetssyn på hälso-och sjukvård

» helhetssyn och "hela människan"-utveckling

"Ekobyar är de nyaste och mest potenta slags avsiktliga samfund. De förenar två djupa sanningar: det mänskliga livet är som bäst i små, stödjande, friska samhällen och den enda hållbara vägen för mänskligheten genom återvinning och förädling av det traditionella samhällslivet."

--

Läs mer om att planera för social hållbarhet i ekobyar (pdf) av Saara Saukko
från: [http://eepsilon.slu.se/archive/00002737/01/saukko.pdf]

 


Uppdat.. 2012-02-02||  Länka gärna till oss på www.RainbowEdu.se || meddela oss @RainbowEdu.se till: info
"In all our deliberations we must consider the impact of our decisions on the next seven generations" - from the Great Law of the Iroquois Constitution